Woonvormen, Woonzorg Nederland

Voor iedereen een passend thuis

Nederland vergrijst de komende decennia sterk en mensen veranderen: de 65-jarige van vandaag is niet dezelfde als die van een halve eeuw geleden. Dat vraagt om nieuwe (geclusterde) woonvormen die passen bij die seniore doelgroep en hun leefstijlen.
Voor Woonzorg Nederland heb ik een sturende rol gehad in de begeleiding van het creatieve proces om de vertaling te maken van de leefstijl naar het ‘woonproduct’ dat bij elke doelgroep hoort. Met deze concepten kon Woonzorg Nederland de organisatie verder ontwikkelen en de portefeuille toespitsen op de doelgroepen die zij huisvest.

Opdrachtgever: Woonzorg Nederland
Periode: 2019-2022

Voor meer informatie over Woonzorg Nederland en de woonvormen: Woonzorg Nederland